?

Opłaty za korzystanie z serwisu

?
?
Login
?
Haslo
?
Powtórz hasło
?
?
ab?
Brak zalogowanego użytkownika
Przedstawiona tutaj zagadka stanowi zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem.

Musisz uzupełnić zdanie, wpisując w polu tekstowym brakujące słowo lub słowa. Otrzymasz wtedy takie zdanie jak np.: "Starszy jest Józef", "Młodszy jest Mirosław", "Piłka jest w ogrodzie", "Teczka znajduje się w biurze", itp.

Alan jest w sklepie.
Wojciech jest na łące.
Alan jest szczenięcy.
Wojciech jest starawy.
Wojciech podniósł szmatkę.

Szmatka znajduje się

Po uzupełnieniu zdania wciśnij "Zarejestruj"
x
?
Płacę Brak zalogowanego uzytkownika
?
Stan Twojego konta Brak zalogowanego uzytkownika
0
0
Górna liczba, to dni w czasie których masz dostęp do serwisu. Po zarejestrowaniu dostajesz 30 dni darmowych, po upływie tych dni, dalsze korzystanie z serwisu jest możliwe po dokonaniu opłaty abonamentowej. Ta informacja nie dotyczy uczniów.

Dolna liczba, to ilość MB, które masz do dyspozycji - maksymalnie w okresie próbnym 10 MB, po dokonaniu opłaty - 100 MB. Uczeń może zająć co najwyżej 10 MB