Pomoc

?
?
Login
?
Haslo
?
Powtórz hasło
?
?
ab?
Brak zalogowanego użytkownika
Przedstawiona tutaj zagadka stanowi zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem.

Musisz uzupełnić zdanie, wpisując w polu tekstowym brakujące słowo lub słowa. Otrzymasz wtedy takie zdanie jak np.: "Starszy jest Józef", "Młodszy jest Mirosław", "Piłka jest w ogrodzie", "Teczka znajduje się w biurze", itp.

Fryderyk jest na murawie.
Tadeusz jest w szkole.
Fryderyk jest szczeniacki.
Tadeusz jest zdziadziały.
Tadeusz rzucił ścierkę.

Starszy jest

Po uzupełnieniu zdania wciśnij "Zarejestruj"
x

Publikuj swoje materiały

Zachęcamy wszystkich do dzielenia się z innymi, swoją wiedzą, umiejętnościami i dokonaniami. W naszym serwisie zrobisz to łatwo i szybko.

Treści publikowanych materiałów muszą być związane z szeroko rozumianym nauczaniem prowadzonym w przedszkolach, szkołach, uczelniach, w czasie szkoleń kursów, itp. Muszą się odnosić do nauczanych treści, problemów związanych z nauczaniem oraz doświadczeń uczniów, rodziców i nauczycieli. Publikacje, które nie spełniają tych wymagań będą usuwane.

Publikacje są dostępne dla wszystkich, każdy gość odwiedzający nasz serwis może pobrać interesujące go pliki.

Tylko zalogowany użytkownik może publikować w naszym serwisie. Musisz się więc zarejestrować - przypominamy że jest to czynność bezpłatna, niezobowiązująca do późniejszych płatności.

Przyjęta systematyka

Rozwijając menu "Publikacje", widzimy podstawowy podział publikacji: scenariusze i konpekty lekcji, materiały dydaktyczne, współpraca z rodzicami, praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, konkursy, matura, egzaminy zawodowe, inscenizacje i imprezy, aplikacje oraz inne. Aby opublikować swój materiał musimy zdecydować się na którąś z wymienionych kategorii.

Pasek wyszukiwania, znajdujący się pod paskiem rejestracji i logowania, umożliwia zawężenie pokazywanej listy publikacji, do ustalonych przez nas kryteriów. Te same kryteria ustalamy podczas wysyłania publikacji. Wybieramy typ szkoły oraz rodzaj przedmiotu.

Mamy następujace typy szkół: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika, zasadnicze zawodowe. Jeżeli mamy problem z przydzieleniem, możemy wybrać "Inne". Wybierz "Żadne", jeżeli publikujesz materiał, który nie ma bezpośredniego związku z określonym typem szkoły. Wybierz "Wszystkie", jeżeli Twój materiał jest uniwersalny.

Mamy następujące rodzaje przedmiotów: ścisłe, humanistyczne, artystyczne, sportowe, kulinarne, informatyczne i zawodowe. Jeżeli masz problem z wyborem przedmiotu, wskaż "Inne". Jeżeli poruszasz tematykę pozaszkolną lub niemającą bezpośredniego związku ze szkołą, to wybierz "Żadne". Jeżeli Twój materiał posiada treści, które mają zastosowanie w nauczaniu wszystkich przedmiotów, to wybierz "Wszystkie".

Przygotowanie pliku

Najpierw przygotuj plik, który użytkownicy będą mogli otwierać lub ściągać z naszego serwisu.

Twoja publikacja może być obrazkiem (jpg, jpeg, gif, png), dokumentem Worda (doc, docx), arkuszem Exela (xls, xlsx), dokumentem w formacie pdf lub spakowanym archiwum zip. Rozmiar pliku nie może przekraczać 1 MB. Pamiętaj, że posiadasz limit przestrzeni dyskowej wynoszący 10 MB w okresie próbnym oraz 100 MB - po dokonaniu opłaty. Brane są pod uwagę wszystkie wysyłane przez Ciebie pliki, także obrazki używane w testach, pliki stosowane na platformie wymiany plików, itd. Miejsce, które pozostaje do Twojej dyspozycji jest pokazywane w pomarańczowym kółku, znajdującym się w prawym dolnym rogu okna przeglądarki.

Wysyłanie pliku

Wysłanie pliku jest niezwykle proste. Wpisujesz tytuł publikacji, który może stanowić jej krótki opis (maksymalnie 250 znakow). Następnie wybierasz w listach rozwijanych typ szkoly i rodzaj przedmiotu. Dalej, za pomocą "Przeglądaj" wskazujesz plik w swoim komputerze i na koniec wciskasz "Publikuj wybrany plik".

Uwaga! Nie ma możliwości nadpisywania plików publikacji. Jeżeli chcesz zastąpić wysłany plik, to najpierw go usuń stosując "Usuń wybraną".

Filtrowanie listy publikacji

Korzystając z paska wyszukiwania, znajdującego się pod paskiem rejestracji i logowania, precyzujesz warunki spełniane przez publikacje pokazywane na liście. Możesz wybrać autora, typ szkoły, rodzaj przedmiotu, rok publikacji oraz wpisać frazę, która musi się znaleźć w tytułach publikacji. Na koniec należy wcisnąć "Pokaż".

Otwieranie publikacji

Każdy gość strony, może wybrać z listy dowolną publikację i wcisnąć "Ściągnij". Przeglądarka nie może mieć wyłączonej obsługi JavaScript. Jeżeli przeglądarka informuje, że pokazywanie wyskakujących okienek jest zablokowane, to zdejmij blokadę dla tej strony.

Filmy instruktażowe

Nasz projekt podlega ciągłym korektom, dlatego niektóre szczegóły pokazane w filmach mogą się różnić od stanu obecnego.

Publikowanie swoich materiałów
0
0
Górna liczba, to dni w czasie których masz dostęp do serwisu. Po zarejestrowaniu dostajesz 30 dni darmowych, po upływie tych dni, dalsze korzystanie z serwisu jest możliwe po dokonaniu opłaty abonamentowej. Ta informacja nie dotyczy uczniów.

Dolna liczba, to ilość MB, które masz do dyspozycji - maksymalnie w okresie próbnym 10 MB, po dokonaniu opłaty - 100 MB. Uczeń może zająć co najwyżej 10 MB