Pomoc

?
?
Login
?
Haslo
?
Powtórz hasło
?
?
ab?
Brak zalogowanego użytkownika
Przedstawiona tutaj zagadka stanowi zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem.

Musisz uzupełnić zdanie, wpisując w polu tekstowym brakujące słowo lub słowa. Otrzymasz wtedy takie zdanie jak np.: "Starszy jest Józef", "Młodszy jest Mirosław", "Piłka jest w ogrodzie", "Teczka znajduje się w biurze", itp.

Jakub jest nieletni.
Jan jest przystary.
Jakub jest w ogródku.
Jan jest na boisku.
Jan podniósł zeszyt.

Zeszyt znajduje się

Po uzupełnieniu zdania wciśnij "Zarejestruj"
x

Testy online i drukowane

W największym skrócie

 • Na tej stronie możesz łatwo i szybko przygotować test który wydrukujesz lub przeprowadzisz online.
 • Rozwiązywanie online w formie najprostszej polega na otwarciu przez każdego ucznia danego testu, rozwiązaniu go i otrzymaniu na koniec wyniku wraz z oceną.
 • Stosując formę bardziej zaawansowaną otrzymasz dane do analizy testu.
 • Swój test możesz udostępnić innym nauczycielom, możesz także przeprowadzać testy innych.

Wyjaśnienie stosowanych pojęć

 • test - zbiór ponumerowanych zadań (1, 2, 3, ...);
 • zadanie składa się z treści zadania oraz odpowiedzi;
 • treść zadania - zwięzły tekst stanowiący polecenie lub pytanie;
 • odpowiedzi lub opcje - lista do wyboru ponumerowana dużymi literami (A, B, C, ...), każda pozycja listy może być nazwą, pojęciem, wartością, stwierdzeniem, itp;
 • zadanie zamknięte - uczeń wskazuje odpowiedź spośród zaproponowanych;
 • zadanie wielokrotnego wyboru - uczeń wybiera jedną lub kilka odpowiedzi, w związku z tym będziemy rozróżniać zadania z jedną poprawną odpowiedzią oraz zadania z kilkoma poprawnymi odpowiedziami;
 • tworzenie testu i przygotowanie testu, to dwa różne pojęcia:
  1. tworzenie testu - konstruowanie zadań testowych,
  2. przygotowanie testu - poprzedza przeprowadzenie testu w którym uczniowie logują się zapomocą hasła przygotowanego przez nauczyciela. Przygotowując test nauczyciel określa także czas jego trwania oraz kolejność zadań i odpowiedzi. Test poprzedzony przygotowaniem umożliwia zapisanie wyników i analizę testu.

Możesz tutaj konstruować testy

 • wykonywane online lub w postaci drukowanej;
 • z zadaniami:
  • zamkniętymi wielokrotnego wyboru;
  • które mogą posiadać jedną lub kilka poprawnych odpowiedzi;
  • które mogą być różnie punktowane;
 • zawierające treści ponadprogramowe, umożliwiające uzyskanie ponad 100% poprawnych odpowiedzi;
 • które mogą być poddane automatycznej analizie ilościowej pozwalającej na standaryzację testu.

Co wyróżnia tworzenie i wykonywanie testów na naszej stronie?

Łatwość tworzenia. Wszystko zostało maksymalnie uproszczone. Twoja wiedza w zakresie obsługi komputera może się znajdować na poziomie umiejętności pracy z edytorem tekstu oraz otwierania stron za pomocą przeglądarki internetowej. Mimo tak małych wymagań możesz tworzyć profesjonalne testy.

Elastyczność. Możesz tworzyć zadania z jedną lub wieloma poprawnymi odpowiedziami. Możesz definiować liczbę punktów otrzymywanych za poprawne rozwiązanie każdego z zadań. Zadanie możesz uznać za ponadprogramowe, punkty za nie otrzymane umożliwiają otrzymanie oceny celującej. Definiujesz własną skalę ocen. W każdym zadaniu możesz umieścić obrazek, różnie usytuowany względem treści zadania i odpowiedzi. Możesz zmieniać rozmiary obrazka. Testy mogą być rozwiązywane za pomocą komputera online lub w postaci drukowanej.

Gwarancja rzetelnego sprawdzenia wiadomości. Zadania jak również odpowiedzi mogą być ułożone w kolejności losowej. Uczeń może sprawdzić poprawne odpowiedzi, wtedy gdy umożliwi to nauczyciel. Rozwiązania uczniów są zapisywane w bazie danych, tak więc nauczyciel ma przegląd testów, może je ocenić, dokonać analizy i dopiero wtedy udostępnić uczniom widok ich prac z zaznaczonymi poprawnymi odpowiedziami. Wynika z tego możliwość przeprowadzania testu w wielu klasach (grupach), jak również zadawania testów jako prac domowych. Nauczyciel ustala limit czasowy rozwiązywania testu. Po upływie ustalonego czasu, można zapisać wyniki, jednak dalsze rozwiązywanie jest zablokowane. Uczeń ma możliwość wielokrotnego zapisywania pracy oraz ponownego otwierania testu, aby kontynuować rozwiązywanie. Wyniki oraz widok poprawnych odpowiedzi, są dla niego dostępne dopiero po zezwoleniu nauczyciela.

Profesjonalna analiza wyników. Ponieważ rozwiązania uczniów są zapisywane w bazie danych, nauczyciel ma możliwość automatycznej analizy testu i jego standaryzacji. Jeżeli test jest identyfikowany za pomocą tego samego hasła ustalonego przez nauczyciela, to po jego przeprowadzeniu w wielu klasach lub grupach, do analizy trafią wyniki zebrane. Jeżeli nauczyciel chce analizować wyniki danego testu odrębnie w każdej z klas lub grup, to musi przygotować różne hasła.
Uwaga! Rozwiązania uczniów są automatycznie usuwane po upływie 30 dni, od daty rozwiązywania przez nich danego testu.

Tworzenie bazy testów. Zapisując swój test, powiększasz bazę testów, które mogą być pomocne innym nauczycielom oraz uczniom.

Udostępnianie testu

 • Całkowite zablokowanie.
  W trakcie tworzenia testu, jest on dostępny tylko dla twórcy. Jeżeli twórca uzna, że test jest gotowy wciska "Udostępniam test do rozwiązywania" albo, kiedy chce np. wprowadzić zmiany - "Blokuję rozwiązywanie testu".
  Test może być zablokowany również przez administratora strony, jeżeli stwierdzi on naruszenie regulaminu serwisu. W takiej sytuacji autor testu otrzyma w panelu kontaktowym wiadomość od administratora. Test zablokowany przez administratora, jest widoczny tylko dla twórcy testu.
 • Zablokowanie dostępu do klucza odpowiedzi.
  Nauczyciel przeprowadzający test, może zablokować pokazywanie poprawnych odpowiedzi.
 • Udostępnienie uczniom testu do rozwązywania.
  Nauczyciel przekazuje uczniom hasło, które muszą zastosować podczas logowania do testu.
 • Zmiany w teście, może dokonywać tylko autor testu.
 • Przeprowadzać test może nauczyciel który jest autorem przynajmniej jednego testu - danego lub innego. Istnieje obawa, że bardziej "zaradni" uczniowie będą rejestrować się w serwisie i tym samym uzyskiwać dostęp do kluczy odpowiedzi. Kiedy tak będzie? Wtedy kiedy utworzą poprawny test. Test będzie uznany za poprawny, jeżeli składa się przynajmniej z 10 rzetelnie opracowanych zadań. Oceny dokona administrator, jeżeli będzie pozytywna, to autor będzie wpisany do grona twórców testów, posiadających uprawnienia do przeprowadzania testów. Zgłoś test administratorowi wciskając "Uznaj mnie za twórcę testów". Administrator może uznać autora za twórcę, także bez zgłoszenia autora. Administrator może także cofnąć te uprawnienia.
  Jedna uwaga - autor może przeprowadzić swój zawsze, bez żadnych ograniczeń, wspomniane zabezpieczenia dotyczą testów innych autorów.
  Ponadto, administrator zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania testów, które nie spełniają wymagań poprawności merytorycznej i rzetelności.

Rozwiązywanie testu

 1. Rozwiązywanie proste - każdy gość odwiedzający tę stronę, może rozwiązać dowolny test wybrany z bazy testów. Po rozwiązaniu otrzymuje ogólny wynik, nie może sprawdzić poprawnych odpowiedzi do poszczególnych zadań.
 2. Rozwiązywanie zaawansowane - uczeń rozwiązuje test przygotowany do rozwiązywania przez nauczyciela. Przygotowanie jest możliwe przez nauczyciela mającego status twórcy testów (w przypadku testów innych autorów) lub w przypadku, kiedy nauczyciel jest twórcą danego testu. Kolejne kroki:
  1. Nauczyciel definiuje grupę zadaniową - w przypadku testu jest do grupa uczniów, którzy będą rozwiązywali dany test. Po wciśnięciu "Przygotuj do rozwiązywania", należy określić warunki oraz podać hasło za pomocą którego uczniowie będą się logowali do danego testu.
  2. Nauczyciel przekazuje hasło uczniom.
  3. Uczniowie logują się do "Niezbędnika" wykorzystując swoje prywatne hasło (jeżeli nie są zarejestrowani, muszą to zrobić).
  4. Uczniowie logują się do testu, wykorzystując hasło otrzymane od nauczyciela.
  5. Po rozwiązaniu testu, uczeń zapisuje wyniki. Ocena testu oraz widok poprawnych odpowiedzi, są dla ucznia dostępne dopiero po akceptacji zapisanej przez nauczyciela.

Ingerencja administratora

Ma na celu zabezpieczenie rzetelności i poprawności merytorycznej testów. Każda ingerencja administratora powoduje automatyczne wysłanie wiadmości do autora testu z podaniem przyczyny. Administator może:

 • usunąć cały test lub jego fragmenty, w przypadku naruszenia regulaminu serwisu;
 • usunąć test w przypadku stwierdzenia oczywistego braku sensowności zadań (typowe ble ble, pisane przez twórcę np. podczas prób), jeżeli taki stan utrzymuje się dłużej jak 30 dni od daty utworzenia testu;
 • zablokować (odblokować) dostęp do testu innym użytkownikom, poza autorem testu;
 • uznać autora za "twórcę testów" (lub cofnąć te uprawnienia), co uprawnia do przeprowadzania testów w trybie zaawansowanym.

Podstawa teoretyczna

Filmy instruktażowe

Nasz projekt podlega ciągłym korektom, dlatego niektóre szczegóły pokazane w filmach mogą się nieznacznie różnić od stanu obecnego.

 1. Tworzenie testu
 2. Przygotowanie testu
 3. Drukowanie testu
 4. Proste rozwiązywanie testu
 5. Rozwiązywanie testu zaawansowane
 6. Analiza testu
0
0
Górna liczba, to dni w czasie których masz dostęp do serwisu. Po zarejestrowaniu dostajesz 30 dni darmowych, po upływie tych dni, dalsze korzystanie z serwisu jest możliwe po dokonaniu opłaty abonamentowej. Ta informacja nie dotyczy uczniów.

Dolna liczba, to ilość MB, które masz do dyspozycji - maksymalnie w okresie próbnym 10 MB, po dokonaniu opłaty - 100 MB. Uczeń może zająć co najwyżej 10 MB