Pomoc

?
?
Login
?
Haslo
?
Powtórz hasło
?
?
ab?
Brak zalogowanego użytkownika
Przedstawiona tutaj zagadka stanowi zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem.

Musisz uzupełnić zdanie, wpisując w polu tekstowym brakujące słowo lub słowa. Otrzymasz wtedy takie zdanie jak np.: "Starszy jest Józef", "Młodszy jest Mirosław", "Piłka jest w ogrodzie", "Teczka znajduje się w biurze", itp.

Wawrzyniec jest na łące.
Jakub jest w galerii.
Wawrzyniec jest niestary.
Jakub jest podstarzały.
Jakub podniósł scyzoryk.

Starszy jest

Po uzupełnieniu zdania wciśnij "Zarejestruj"
x

Wymiana plików

Podstawowe informacje

Platforma wymiany plików między nauczycielem a uczniami.

Nauczyciel może wykorzystać to narzędzie do

  • przekazywania plików wybranej grupie uczniów,
  • przeglądania i oceny prac uczniów zapisywanych w plikach.

Jakże często chcielibyśmy szybko udostępnić uczniom przygotowane przez nas pliki z materiałami dydaktycznymi lub zadaniami. Jeżeli są to zadania, to idealnie byłoby otrzymać zwrotnie, ich wykonania. Po sprawdzeniu zadań dokonujemy ich oceny, stawiamy stopień i mamy uwagi które chcemy przekazać uczniom. Otóż nasza platforma umożliwia to wszystko, przy jednoczesnej przejrzystości i prostocie działań.

To jest indywidualne narzędzie każdego nauczyciela. Ma do niego dostęp tylko zalogowany nauczyciel, tylko w zakresie własnych materiałów. Uczniowie mają dostęp po zalogowaniu się hasłem otrzymanym od nauczyciela.

Przesyłanie plików

Wymiana plików odbywa się w obrębie grup zdefiniowanych przez nauczyciela. Grupie przypisane są klasy (lub grupy uczniów czy kursantów) oraz przedmioty. Nauczyciel tworzy hasło grupy, które potem przekazuje uczniom. Uczeń loguje się do grupy za pomocą tego hasła, otrzymując tym samym zestawienie plików wysłanych przez nauczyciela. Tak nauczyciel jak i uczeń za pomocą jednego kliknięcia mogą przełączyć widok plików wysłanych na otrzymane i odwrotnie. Wysyłajac plik nauczyciel przypisuje mu jedną lub kilka klas oraz jeden przedmiot. Podobnie uczeń, z tą różnicą, że nauczyciel może wysłać plik do kilku klas, natomiast uczeń wskazuje jedną - swoją klasę.

Pierwszą czynnością ucznia jest zarejestrowanie się w systemie. Uczeń wcześniej zarejestrowany loguje się do systemu i dopiero wtedy loguje się w konkretnej grupie wymiany plików.

Można wysyłać tylko spakowane archiwa ZIP. Maksymalny rozmiar pliku - 1024KB.

Filmy instruktażowe

Nasz projekt podlega ciągłym korektom, dlatego niektóre szczegóły pokazane w filmach mogą się różnić od stanu obecnego.

Platforma wymiany plików
0
0
Górna liczba, to dni w czasie których masz dostęp do serwisu. Po zarejestrowaniu dostajesz 30 dni darmowych, po upływie tych dni, dalsze korzystanie z serwisu jest możliwe po dokonaniu opłaty abonamentowej. Ta informacja nie dotyczy uczniów.

Dolna liczba, to ilość MB, które masz do dyspozycji - maksymalnie w okresie próbnym 10 MB, po dokonaniu opłaty - 100 MB. Uczeń może zająć co najwyżej 10 MB