Pomoc

?
?
Login
?
Haslo
?
Powtórz hasło
?
?
ab?
Brak zalogowanego użytkownika
Przedstawiona tutaj zagadka stanowi zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem.

Musisz uzupełnić zdanie, wpisując w polu tekstowym brakujące słowo lub słowa. Otrzymasz wtedy takie zdanie jak np.: "Starszy jest Józef", "Młodszy jest Mirosław", "Piłka jest w ogrodzie", "Teczka znajduje się w biurze", itp.

Jerzy jest w samolocie.
Mikołaj jest w autobusie.
Jerzy jest uczniacki.
Mikołaj jest stareńki.
Mikołaj rzucił zeszyt.

Zeszyt jest

Po uzupełnieniu zdania wciśnij "Zarejestruj"
x

Najważniejsze informacje o płatnościach

Po dokonaniu rejestracji możesz przez 30 dni, bezpłatnie korzystać z naszego serwisu.

Podstawą naliczania opłat jest stawka 9 zł/miesiąc. Możesz wpłacić dowolną kwotę, ponieważ zawsze jest ona przeliczana na opłatę dzienną: 9 zł / 30 dni = 0.3 zł/dzień = 30 groszy/dzień. Tak więc na przykład po wpłaceniu kwoty 40 zł, możesz korzystać z serwisu przez 133 dni. Stan Twojego konta jest zawsze pokazywany w dniach, które masz jeszcze do dyspozycji. Opłacone dni, są pokazywane w pomarańczowym kółku, znajdującym się w prawym, dolnym rogu strony. Nie musisz czekać do momentu, kiedy liczba ta wyniesie zero, kolejna wpłata powiększy aktualny, liczony w dniach, stan Twojego konta.

Jeżeli przestaniesz korzystać z serwisu przez dłuższy okres, to stan Twojego konta może się zmniejszyć do zera, ale nie do wartości ujemnych. Inaczej mówiąc, nawet po długim okresie niepłacenia zaczynasz od początku, a więc wpłacając wtedy przykładową kwotę 40 zł, możesz 133 dni korzystać z serwisu.

Za pomocą "Zapłać teraz" dokonasz opłaty poprzez system PayPal. Nie ponosisz z tego tytułu żadnych opłat. Podajesz kwotę w złotówkach.

Pamiętaj, że brak Twojej aktywności, przy jednoczesnym braku opłat przez okres 365 dni, spowoduje automatyczne usunięcie wszystkich Twoich danych z serwisu.

0
0
Górna liczba, to dni w czasie których masz dostęp do serwisu. Po zarejestrowaniu dostajesz 30 dni darmowych, po upływie tych dni, dalsze korzystanie z serwisu jest możliwe po dokonaniu opłaty abonamentowej. Ta informacja nie dotyczy uczniów.

Dolna liczba, to ilość MB, które masz do dyspozycji - maksymalnie w okresie próbnym 10 MB, po dokonaniu opłaty - 100 MB. Uczeń może zająć co najwyżej 10 MB