?

Publikacje

?
?
Login
?
Haslo
?
Powtórz hasło
?
?
ab?
Brak zalogowanego użytkownika
Przedstawiona tutaj zagadka stanowi zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem.

Musisz uzupełnić zdanie, wpisując w polu tekstowym brakujące słowo lub słowa. Otrzymasz wtedy takie zdanie jak np.: "Starszy jest Józef", "Młodszy jest Mirosław", "Piłka jest w ogrodzie", "Teczka znajduje się w biurze", itp.

Ziemowit jest na drodze.
Dawid jest na trawniku.
Ziemowit jest sędziwy.
Dawid jest nieletni.
Ziemowit rzucił butelkę.

Butelka jest

Po uzupełnieniu zdania wciśnij "Zarejestruj"
x
?
?
?
?
?
?
?
?
?
x
?
Aplikacje - wysyłanie publikacji
?
?
?
?

?
Aplikacje - lista publikacji
?
?
?

0
0
Górna liczba, to dni w czasie których masz dostęp do serwisu. Po zarejestrowaniu dostajesz 30 dni darmowych, po upływie tych dni, dalsze korzystanie z serwisu jest możliwe po dokonaniu opłaty abonamentowej. Ta informacja nie dotyczy uczniów.

Dolna liczba, to ilość MB, które masz do dyspozycji - maksymalnie w okresie próbnym 10 MB, po dokonaniu opłaty - 100 MB. Uczeń może zająć co najwyżej 10 MB