Przejdź na stronę publikacji Niezbędnika Nauczyciela

HTML - hipertekstowy język znaczników

Język
Czy Anglik zrozumie Polaka jeżeli nie zna języka polskiego? Na pewno nie, podobnie jak Polak nie zrozumie Anglika, jeżeli nie zna języka angielskiego (pomijamy język ciała - gestykulację, mimikę, itp.). Na tej samej zasadzie przeglądarka internetowa "zrozumie" dokumenty stworzone w języku dla niej przeznaczonym. Takim językiem jest HTML. Dzięki temu językowi zbudujesz stronę WWW. To jednak nie wszystko, w dalszym toku nauki poznasz style CSS, które wykorzystasz do kontroli wyglądu poszczególnych elementów strony. Dzisiaj nowoczesna strona WWW to HTML + CSS + oprogramowanie działające po stronie użytkownika (JavaScript) + oprogramowanie działające na serwerze (np. PHP) + baza danych na serwerze (np. MySQL). Nie martw się na zapas - do wykonania statycznej strony (co nie znaczy nieciekawej) a więc takiej, która nie wchodzi w interakcję z użytkownikiem wystarczy CSS + HTML. W niniejszym opracowaniu poznasz ten właśnie "zestaw".

HTML
Nazwa jest pisana dużymi literami więc możemy się domyślać, że jest to jakiś skrót. Zgadza się, ten skrót to HyperText Markup LanguageDukument - hipertekstowy język znaczników. Ten język jest tekstem, przy czym posiada elementy różniące go od "zwykłego" tekstu. Hipertekstowy oznacza, że niektóre wyrazy lub frazy (kilka kolejnych wyrazów) są specjalnie zaznaczone np. podkreśleniem, albo różnią się od reszty znaków kolorem i stanowią hiperłącza (ang. hyperlinks) czyli odnośniki (linki) do innych dokumentów. Znaczniki są również częścią tekstu i najczęściej występują parami. Jeżeli przeglądarka odczytując tekst dokumentu trafia na pierwszy znacznik - tak zwany otwierający, który na przykład informuje, że "zaczynamy pisać czcionką pogrubioną", to tekst od tego miejsca aż do znacznika zamykającego będzie wyświetlany jako pobrubiony. Znaczniki są pisane w nawiasach "ostrych" i dla wspomnianego przykładu tekst dokumentu html będzie wyglądał następująco: jakiś tekst przed znacznikiem <b>tutaj tekst który będzie pobgrubiony</b> ten tekst już nie będzie pogrubiony, bo jest poza zakresem znaczników.
Tłumacząc skrót HTML, stwierdziliśmy, że jest to tekst, a więc dokumenty html, to nic innego jak pliki tekstowe posiadające rozszerzenie htm lub html. Aby udostępnić naszą stronę użytkownikom Internetu musimy te pliki "wrzucić" na serwer WWW.

W toku dalszej nauki będziemy się również posługiwac dokumentami HTML o rozszerzeniu .php. Są to pliki rozpoznawane przez oprogramowanie serwera jako te, w których znajdują są skrypty PHP.

HTML5 - wersja 5
Należy zdawać sobie sprawę, że język HTML ciągle ewoluuje - obecna jego wersja jest dopracowywana i nikt nie może dzisiaj powiedzieć że jest to wersja ostateczna. Ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW zajmuje się organizacja World Wide Web Consortium, w skrócie W3C. W tym roku (2014) HTML5 uzyskał rekomendację tej organizacji i dzisiaj (lipiec 2014) stanowi oficjalny standard tworzenia stron WWW.

Ćwiczenie 0_0_0_1

Wypisz w zeszycie poznane na lekcji pojęcia. Własnymi słowami wytłumacz ich znaczenia.

Praca domowa

Pojęcia poznane na lekcji są podstawowe - naucz się ich na pamięć. Musisz umieć własnymi słowami, wytłumaczyć znaczenia tych pojęć.