Przejdź na stronę publikacji Niezbędnika Nauczyciela

Nagłówki

O nagłówkach h1..h6 powiedzieliśmy już wiele, w kontekście znaczników tworzących układ treści strony. Pamiętajmy, że im większy numer nagłówka, tym jest on głębiej osadzony w strukturze treści - ma więc mniejsze znaczenie - w związku z tym jest domyślnie pisany mniejszą czcionką. Kod pokazujący wszystkie nagłówki wygląda następujaco:

<body>
 <h1>Nagłówek stopnia pierwszego</h1>
 <h2>Nagłówek stopnia drugiego</h2>
 <h3>Nagłówek stopnia trzeciego</h3>
 <h4>Nagłówek stopnia czwartego</h4>
 <h5>Nagłówek stopnia piątego</h5>
 <h6>Nagłówek stopnia szóstego</h6>
</body>

Ćwiczenie 2_1_1_1

Wykonać stronę WWW pokazującą domyślne nagłówki h1..h6.

 1. W ćwiczeniu wykorzystaj utworzony wcześniej szkielet dokumentu (otwórz za pomocą Notepad++ szkielet.html).
 2. Strona powinna posiadać tytuł Nagłówki h1..h6.
 3. Umieść odpowiednie słowa kluczowe.
 4. Umieść odpowiedni opis strony.
 5. Umieść siebie, jako autora strony.
 6. Wstaw do dokumentu nagłówki h1..h6 według wzoru pokazanego wyżej.
 7. Zapisz utworzony dokument HTML.
 8. Otwórz ten plik przeglądarką.
 9. Sprawdź, czy jest pokazany tytuł strony.
 10. Sprawdź, czy są wyświetlone nagłówki h1..h6.
 11. Pokaż źródło dokumentu i sprawdź czy są pokazane słowa kluczowe, opis strony oraz autor.
 12. Jeżeli to konieczne, dokonaj stosownych korekt.

Tak powinna wyglądać poprawnie wykonana strona:

Praca domowa

Wykonaj ponownie Ćwiczenie 2_1_1_1.


Jeżeli nie jesteś pewny, jak wykonane zadania zapisać na pendriwie, to zajrzyj do pierwszego ćwiczenia, w którym zostało to dokładnie wytłumaczone.