Przejdź na stronę publikacji Niezbędnika Nauczyciela

Listy

Wyróżniamy następujące rodzaje list:
 • listy wypunktowane (nieuporządkowane),
 • listy numerowane (uporządkowane),
 • listy definicji.

Proste listy wypunktowane

<ul>Tutaj kolejne punkty</ul> - ten znacznik obejmuje punkty listy <li>Treść kolejnego punktu</li>. Kod tworzący prostą listę wypunktowaną wygląda następująco:

<body>
 <ul>
  <li>pierwszy punkt listy wypunktowanej</li>
  <li>drugi punkt listy wypunktowanej</li>
  <li>trzeci punkt listy wypunktowanej</li>
  <li>...</li>
 </ul>
</body>

Ćwiczenie 2_1_4_1

Wykonaj stronę WWW pokazującą listę wypunktowaną zgodnie z pokazanym wyżej kodem.

Tak powinna wyglądać poprawnie wykonana strona:

Zagnieżdżone listy wypunktowane

Listy wypunktowane można zagnieżdżać. Znacznik zamykający </li> zamyka wtedy podlistę umieszczoną w damym punkcie <li>:

<body>
 <ul>
  <li>
   pierwszy punkt listy
   <ul>
    <li>pierwszy podpunkt punktu pierwszego</li>
    <li>drugi podpunkt punktu pierwszego</li>
   </ul>
  </li>
  <li>drugi punkt listy</li>
 </ul>
</body>

Ćwiczenie 2_1_4_2

Wykonaj stronę WWW pokazującą zagnieżdżoną listę wypunktowaną zgodnie z pokazanym wyżej kodem.

Tak powinna wyglądać poprawnie wykonana strona:

Zwróć uwagę, że podpunkty są pokazywane za pomocą innego znaku graficznego.

Proste listy numerowane

<ol>Tutaj kolejne punkty</ol> - ten znacznik obejmuje punkty listy <li>Treść kolejnego punktu</li>. Kod tworzący prostą listę numerowaną wygląda następująco:

<body>
 <ol>
  <li>pierwszy punkt listy numerowanej</li>
  <li>drugi punkt listy numerowanej</li>
  <li>trzeci punkt listy numerowanej</li>
  <li>...</li>
 </ol>
</body>

Ćwiczenie 2_1_4_3

Wykonaj stronę WWW pokazującą listę numerowaną zgodnie z pokazanym wyżej kodem.

Tak powinna wyglądać poprawnie wykonana strona:

Zagnieżdżone listy numerowane

Listy numerowane można zagnieżdżać. Znacznik zamykający </li> zamyka wtedy podlistę umieszczoną w damym punkcie <li>:

<body>
 <ol>
  <li>
   pierwszy punkt listy
   <ol>
    <li>pierwszy podpunkt punktu pierwszego</li>
    <li>drugi podpunkt punktu pierwszego</li>
   </ol>
  </li>
  <li>drugi punkt listy</li>
 </ol>
</body>

Ćwiczenie 2_1_4_4

Wykonaj stronę WWW pokazującą zagnieżdżoną listę numerowaną zgodnie z pokazanym wyżej kodem.

Tak powinna wyglądać poprawnie wykonana strona:

Listy mieszane

Zarówno listy punktowane jak i numerowane można zagnieżdżać praktycznie do dowolnego poziomu, przy czym lista kolejnego poziomu może być inna jak poziomu "rodzica". W poniższym przykładzie pierwszy punkt listy numerowanej posiada dwa podpunkty listy wypunktowanej:

<body>
 <ol>
  <li>
   pierwszy punkt listy
   <ul>
    <li>pierwszy podpunkt punktu pierwszego</li>
    <li>drugi podpunkt punktu pierwszego</li>
   </ul>
  </li>
  <li>drugi punkt listy</li>
 </ol>
</body>

Ćwiczenie 2_1_4_5

Wykonaj stronę WWW pokazującą listę mieszaną zgodnie z pokazanym wyżej kodem.

Tak powinna wyglądać poprawnie wykonana strona:

Ćwiczenie 2_1_4_6

Wykonaj stronę WWW pokazującą listę mieszaną wielopoziomową zgodnie z pokazanym niżej kodem.


<body>
 <ol>
  <li>
   Punkt 1 listy numerowanej ma dwa podpunkty numerowane.
   <ol>
    <li>
     Ten podpunkt listy numerowanej ma dwa wypunktowania:
     <ul>
      <li>pierwsze wypunktowanie,</li>
      <li>drugie wypunktowanie.</li>
     </ul>
    </li>
    <li>Ten podpunkt listy numerowanej nie ma podpunktów.</li>
   </ol>
  </li>
  <li>
   Punkt 2 listy numerowanej ma podpunkty:
   <ul>
    <li>podpunkt 1,</li>
    <li>podpunkt 2.</li>
   </ul>
  </li>
  <li>Punkt 3 listy numerowanej nie ma podpunktów.</li>
 </ol>
</body>

Tak powinna wyglądać poprawnie wykonana strona:

Lista definicji

<dl></dl> - ten znacznik obejmuje teksty, wraz ich opisem:
<dt>Tekst opisywany</dt>,
<dd>Tekst opisujący</dd>.
Przykład kodu tworzącego listę definicji:

<body>
 <dl>
  <dt>Pierwszy tekst do opisania (zdefiniowania)</dt>
  <dd>Opis (definicja) tekstu pierwszego</dd>
  <dt>Drugi tekst do opisania (zdefiniowania)</dt>
  <dd>Opis (definicja) tekstu drugiego</dd>
 </dl>
</body>

Ćwiczenie 2_1_4_7

Wykonaj stronę WWW pokazującą listę definicji zgodnie z pokazanym wyżej kodem.

Tak powinna wyglądać poprawnie wykonana strona:

Zasady interpunkcji podzas sporządzania list

Inne zasady stosujemy gdy lista jest fragmentem tekstu, a inne podczas tworzenia plakatów i ulotek reklamowych.
W tekście ciągłym punkty listy zamyka się przecinkiem gdy punkty są krótkie, lub średnikiem gdy są dłuższe i same zawierają przecinki. Kropkę stawiamy wtedy gdy punkty mają charakter pełnych zdań, wtedy też powinno się je otwierać wielką literą. Te zasady stosujemy we wszystkich listach.
W plakatach, ogłoszeniach, ulotkach reklamowych – wszędzie tam, gdzie względy wizualne są nie mniej ważne niż treść, poszczególnych punktów zwykle nie zamyka się żadnym znakiem interpunkcyjnym.

Praca domowa

 1. Wykonaj ponownie wszystkie ćwiczenia z lekcji wymyślając tym razem swoje listy.
 2. Opanuj na pamięć nowe terminy - musisz umieć własnymi słowami wytłumaczyć jak tworzy się listy.

Jeżeli nie jesteś pewny, jak wykonane zadania zapisać na pendriwie, to zajrzyj do pierwszego ćwiczenia, w którym zostało to dokładnie wytłumaczone.