Przejdź na stronę publikacji Niezbędnika Nauczyciela

Znaczniki strong, em, b, i

Znaczniki te, wyróżniają objęty nimi fragment tesktu poprzez pokazywanie tekstu pogrubionego lub pochylonego.

Wysoka ważność tekstu - strong

<strong>tekst</strong> - niesie ze sobą informacje co do ważności tekstu. Znacznik ten stosujemy więc wtedy, gdy szczególnie zależy nam na zwróceniu uwagi czytelnika na jakieś informacje. Jak więc widzimy, znacznik ten ma silne znaczenie semantyczne. Tekst nim objęty jest wyświetlany czcionką pogrubioną.

Wysoki poziom emocji - em (emfaza)

<em>tekst</em> - ma również silne znaczenie semantyczne. Stosujemy wtedy, gdy chcemy zaakcentować, podkreślić znaczenie tekstu nim objętego w sensie ładunku emocjonalnego w nim zawartego. Tekst nim objęty jest wyświetlany kursywą (czcionką pochyloną).

Pogrubienie czcionki - b

<b>tekst</b> - posiada znaczenie stylizacyjne, ozdobnikowe. Stosujemy wtedy, gdy chcemy aby tekst nim objęty był bardziej widoczny od pozostałego. Dobrym przykładem jest oznaczenie tym znacznikiem słów kluczowych. Jak zauważyłeś, efekt wizualny będzie taki sam, jak w przypadku zastosowania znacznika strong, jednak znaczenie tych znaczników jest różne.

Pochylenie czcionki (kursywa) - i

<i>tekst</i> - jest również znacznikiem o znaczeniu stylizacyjnym - oznacza wyróżnienie tekstu o innym charakterze (np. terminu technicznego, określenia jakiegoś pojęcia, fragment wtrąconego tekstu, itp.), o ile nie możemy zastosować innych znaczników jak np. dfn, czy cite. Należy zwrócić uwagę na to, by nie stosować tego znacznika do cytatów. Służą to tego znaczniki semantyczne takie jak blockquote oraz q. Jak zauważyłeś, efekt wizualny zastosowania znacznika <i>...</i> będzie taki sam, jak w przypadku zastosowania znacznika <em>...</em>, jednak znaczenie tych znaczników jest różne.

Przykład zastosowania znaczników strong, em, b oraz i

Poniższy kod:

<body>
 <article>
  <h1>Dyskusja o obowiązkach ucznia</h1>
  <p>
   Należy pamiętać o tym, że <strong>uczeń ma prawa, wtedy gdy wykonuje swoje obowiązki</strong>. Ta zasada sprawdza się w wielu aspektach życia szkolnego. <b>Jeżeli na przykład uczeń nie wykona polecenia nauczyciela</b>, który prosi o przyniesienie podręcznika, <b>to sam siebie pozbawia jednego z praw</b> - prawa dostępu do wiedzy - jak bowiem ma tą wiedzę przyswajać skoro brakuje mu źródła tej wiedzy?
  </p>
  <p>
   <em>Wykonywanie poleceń nauczyciela</em>, ja osobiście uważam za najważniejszy obowiązek ucznia. Proszę nie mylić pojęcia <i>wykonywanie poleceń</i> ze <i>słuchaniem rozkazów</i>. Jakby nie patrzeć na sytuację szkolną, to podczas lekcji nauczyciel jest organizatorem pracy uczniów, jest więc ich szefem. Dobry szef powinien być partnerem dla pracownika a nie jego dowódcą.
  </p>
 </article>
</body>

przeglądarka wyświetli następująco:

Ćwiczenie 2_2_1_1

Wykonaj stronę, na której zademonstrujesz działanie znaczników strong, em, b oraz i.

Praca domowa

Wykonaj stronę na dowolny temat, na której zademonstrujesz zastosowanie znaczników strong, em, b oraz i.


Jeżeli nie jesteś pewny, jak wykonane zadania zapisać na pendriwie, to zajrzyj do pierwszego ćwiczenia, w którym zostało to dokładnie wytłumaczone.