Przejdź na stronę publikacji Niezbędnika Nauczyciela

Znaczniki cite oraz q

Odwołanie do tytułu - cite

<cite>Tytuł</cite> - proszę nie mylić z atrybutem city. Odwołujemy się do tytułu konkretnego istniejącego dzieła - książki, artykułu, filmu, itp. Ten tytuł jest domyślnie pokazywany kursywą, jednak ze względów semantycznych nie stosujemy znacznika <i>.

Cytat wewnątrz bloku - q

<q>Cytowany tekst</q> - stusujemy, gdy cytat znajduje się wewnątrz bloku tekstu (np. w akapicie), w przeciwieństwie do blockquote, który służy do cytowania całych bloków tekstu. Tekst cytowany za pomocą <q></q> jest ujmowany w cudzysłów. Tym razem nie będę już tłumaczył, dlaczego nie zastosować po prostu znaku cudzysłowia zamiast tego znacznika.

Przykład zastosowania znaczników cite oraz q

Poniższy kod:

<body>
  <p>
    Ostatnio przeczytałem książkę <cite>PHP i MySQL</cite> autorów Luke Welling i Laury Thomson. 
    Jak napisali autorzy, książka prezentuje <q>metody tworzenia interaktywnych witryn WWW, 
    począwszy od najprostszego formularza zamówienia, a skończywszy na złożonych bezpiecznych 
    witrynach związanych z e-commerce.</q> 
  </p>
</body>

przeglądarka wyświetli następująco:

Ćwiczenie 2_2_3_1

Wykonaj stronę, na której zademonstrujesz działanie znaczników cite oraz q.

Praca domowa

Wykonaj stronę na dowolny temat, na której zademonstrujesz zastosowanie znaczników cite oraz q.


Jeżeli nie jesteś pewny, jak wykonane zadania zapisać na pendriwie, to zajrzyj do pierwszego ćwiczenia, w którym zostało to dokładnie wytłumaczone.