Przejdź na stronę publikacji Niezbędnika Nauczyciela

Znaczniki code i dfn

Kod programistyczny - code

Cechą charakterystyczną kodu źródłowego pisanego przez programistów, w różnych językach programowania a także kodu HTML, jest stosowanie odpowiednich wcięć oraz czytelnego, przejrzystego układu treści. Dlatego stosuje się czcionki monotypiczne - o stałej szerokości czcionki - na przykład Courier lub Courier New. Znacznik <code>kod źródłowy</code> zastosujesz, chcąc opublikować na stronie WWW kod źródłowy. Najczęściej zajdzie również potrzeba zastosowania <pre>kod źródłowy</pre>, dlatego odpowiednie ćwiczenia wykonaliśmy już, podczas omawiania formatowania pierwotnego.

Definicja - dfn

<dfn>...</dfn> - polecenie stosowane do wyróżniania terminu, pojawiającego się po raz pierwszy w danym tekście. Przeglądarki wyświetlają kursywą tekst objęty tym znacznikiem. Ze względów semantycznych nie stosujemy jednak znacznika <i> wszędzie tam, gdzie można go zastąpić innym znacznikiem w tym również znacznikiem <dfn>.

Przykład zastosowania znacznika dfn

Poniższy kod:

<body>
  <p>
    <dfn>HTML</dfn> jest językiem znaczników. Aby przeglądarka pokazała stronę WWW, 
    musimy stworzyć dokument tekstowy napisany tym językiem. Z przeglądarek, polecałbym 
    <dfn>Firefoxa</dfn> Mozilli. 
  </p>
</body>

przeglądarka wyświetli następująco:

Ćwiczenie 2_2_4_1

Wykonaj stronę, na której zademonstrujesz działanie znacznika dfn.

Praca domowa

Wykonaj stronę wyświetlającą kod HTML zastosowany w ćwiczeniu wykonywanym na lekcji.


Jeżeli nie jesteś pewny, jak wykonane zadania zapisać na pendriwie, to zajrzyj do pierwszego ćwiczenia, w którym zostało to dokładnie wytłumaczone.