Przejdź na stronę publikacji Niezbędnika Nauczyciela

Pliki flash

Najpierw kilka słów wprowadzenia. Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash), to technologia i zarazem konkretny program komputerowy, służący do tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej. Powstałe pliki .swf (Shockwave Flash Object), zwane są często „plikami Flash”. Pliki .swf mogą zawierać animacje lub aplety o różnym stopniu interaktywności i funkcjonalności. Są czasami używane do tworzenia animowanej grafiki i menu na stronach internetowych. Pliki te można było do tej pory odtwarzać na stronie WWW za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką (np. Adobe Flash Player) lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym. Należy także wpomniec, że w "epoce przed HTML5" do formatu .swf konwertowano filmy pokazywane na stronie.

HTML5 niezwykle upraszcza osadzanie plików .swf.

Osadzanie plików .swf

Wystarczy zastosować znacznik <embed /> - odpowiedni fragment kodu osadzającego plik animacja.swf wygląda następująco: <embed src="animacja.swf" />, przy czym znacznik można uzupełnić o atrybuty width="" - szerokość oraz height="" - wysokość elementu. Dla testów nowego znacznika można pobrać darmowe animacje. Oto przykład takiej animacji:

Ćwiczenie 2_3_5_1

Wykonaj stronę, na której umieścisz animację flash. Ściągnij ją z tej strony lub wykorzystaj plik animacja.swf, który umieściłem razem z filmami wykorzystanymi na poprzednich zajęciach.

Praca domowa

Wykonaj ponownie ćwiczenie z zajęć wstawiając tym razem inną animację flash. Sprawdź jak zmienia się jakość animacji, podczas zwiększania wartości atrybutów width oraz height.


Jeżeli nie jesteś pewny, jak wykonane zadania zapisać na pendriwie, to zajrzyj do pierwszego ćwiczenia, w którym zostało to dokładnie wytłumaczone.