Przejdź na stronę publikacji Niezbędnika Nauczyciela

Kotwice

Jak już wiemy możemy utworzyć link nie tylko do strony, ale także do konkretnego miejsca na tej stronie. W szczególności, może to być odsyłacz to innego miejsca tej samej strony. Aby taki link zadziałał, napierw należy to miejsce zdefiniować. Takie miejsce nazywamy etykietą, zakładką lub kotwicą, więc możemy mówić o odsyłaczach do etykiet, odsyłaczach do zakładek, lub odsyłaczach do kotwic. Istnieją dwa sposoby definiowania kotwic:

  • <a name="nazwa_kotwicy">opis kotwicy</a>. Zwykle opis kotwicy się pomija, ponieważ kłopotliwe jest pojawienie się na stronie jakiegoś napisu - musiałby mieć on związek z treścią strony. Tak zdefiniowaną kotwicę możemy umieszczać w dowolnym miejscu kodu.
  • W znacznikach otwierających, jako atrybut id="nazwa_kotwicy" na przykład <h2 id="nazwa_kotwicy">Jakiś tytuł</h2>. Należy pamiętać że atrybut id, może być również wykorzystywany przez CSS.

Nadając nazwę kotwicy używaj małych liter stosując się do zasad nazewnictwa przyjętych w programowaniu. Nazwa kotwicy musi być unikatowa dla danej strony. Należy zwrócić uwagę na to, że walidator W3C zaleca drugi sposób.

Ćwiczenie 2_4_2_1

Wykonaj stronę, na której zdefiniujesz dwie kotwice, dwoma opisanymi wyżej sposobami oraz umieścisz osyłacze:

  • jeden na początku strony do kotwicy o nazwie a_bottom, znajdującej się na dole strony,
  • drugi gdzieś na dole strony do kotwicy o nazwie a_top, znajdującej się na górze strony.

Aby uzyskać efekt przewijania, strona powinna być w miarę obszerna, wykorzystaj tekst Lorem ipsum... w celu utworzenia kilkunastu akapitów. Tak powinna wyglądać wykonana strona:

Sprawdź działanie odsyłaczy.

Praca domowa

Wykonaj stronę, na której umieścisz klika kotwic.


Jeżeli nie jesteś pewny, jak wykonane zadania zapisać na pendriwie, to zajrzyj do pierwszego ćwiczenia, w którym zostało to dokładnie wytłumaczone.