Przejdź na stronę publikacji Niezbędnika Nauczyciela

Element pływający

Najprostszym sposobem ułożenia elementów blokowych w linii obok siebie jest wykorzystanie właściwości float. Właściwość ta może mieć wartość:

 • left - ustawia się (lub bardziej poetycko płynie do...) przy lewej krawędzi rodzica lub prawej krawędzi poprzedniego elementu pływającego,
 • right - ustawia się przy prawej krawędzi rodzica lub lewej krawędzi poprzedniego elementu pływającego,
 • none - element nie jest pływający (domyślnie).

Zastosowanie właściwości float - ćwiczenie 3_2_10_1

Arkusz stylów:

.pojemnik
{
 height:130px; 
 width:800px;
 padding:0;
 margin:0;
 font-family:Arial,sans-serif;
 font-size:16px;
 color:white;
 background-color:green;
}
 .pojemnik .w_lewo, .pojemnik .w_prawo
 {
  display:block;
  height:120px; 
  width:180px;
  background-image:url('obrazek.jpg');
 }
 .w_lewo
 {
  float:left;
 }
 .w_prawo
 {
  float:right;
 }

Strona:

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <title>Element pływający</title>
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <div class="pojemnik">
   <div class="w_lewo">
    div1 - float:left
   </div>
   <div class="w_lewo">
    div2 - float:left
   </div>
   <div class="w_prawo">
    div3 - float:right
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

Oblewanie obrazka tekstem - ćwiczenie 3_2_10_2

Zastosujemy ten sam arkusz stylów, część body naszej strony:

<body>
 <div class="pojemnik" style="height:auto; text-align:justify;">
  <div class="w_lewo" style="margin-right:10px;">
  </div>
  <div class="w_prawo" style="margin-left:10px;">
  </div>
   Lorem ipsum...  
 </div>
</body>

Właściwość float:left i float:right umożliwiają otaczać obrazki tekstem.

Kontrolowanie oblewania elementu pływającego - ćwiczenie 3_2_10_3

Jeżeli chcemy, aby dany element pływający (nazwijmy go np. el_1) nie sąsiadował z innym elementem, (nazwijmy go np. el_2), to należy właściwości clear elementu el_2, nadać jedną z wartości:

 • left - lewy bok elementu nie przylega do poprzedzającego elementu pływającego,
 • right - prawy bok nie przylega,
 • both - żaden bok nie przylega,
 • none - brak ograniczeń (wartość domyślna).

Polecenie można zastosować tylko do elementów wyświetlanych w bloku (display:block;).

W celu wykonania ćwiczenia zmodyfikujemy poprzedni przykład, pokazując jeden obrazek i wyświetlając tekst w akapicie dla którego ustalimy wartość clear.

Pierwsza strona wykonana jest dla clear:none;, natomiast druga dla clear:left;

<body>
 <div class="pojemnik" style="height:auto; text-align:justify;">
  <div class="w_lewo" style="margin-right:10px;">
  </div>
  <p style="clear:none;">
   Lorem ipsum...
  </p>
 </div>
</body>
<body>
 <div class="pojemnik" style="height:auto; text-align:justify;">
  <div class="w_lewo" style="margin-right:10px;">
  </div>
  <p style="clear:left;">
   Lorem ipsum...
  </p>
 </div>
</body>

W drugim przypadku, akapit tekstu znalazł się pod obrazkiem, ponieważ nie może on przylegać swoją lewą krawędzią do brazka.