Przejdź na stronę publikacji Niezbędnika Nauczyciela

Tworzenie list z CSS

Typ stylu list-style-type

Style list podzielono na typy w zależnosci od rodzaju stosowanych wyróżników. Podstawowe wartości list-style-type:

 • disc - koło;
 • circle - okrąg;
 • square - kwadrat;
 • decimal - liczby arabskie;
 • lower-alpha - małe litery;
 • upper-alpha - duże litery;
 • upper-roman - duże liczby rzymskie;
 • lower-roman - małe liczby rzymskie;
 • none - brak wyróżnika (markera).

Możemy definiować tak całą listę, jak i poszczególne jej punkty.

Różne typy stylów - ćwiczenie 3_2_11_1

<body>
 <p>
  Lista wypunktowana:
 </p>
 <ul style="list-style-type:disc;">
  <li>list-style-type:disc</li>
  <li>list-style-type:disc</li>
  <li style="list-style-type:circle;">list-style-type:circle</li>
  <li style="list-style-type:square;">list-style-type:square</li>
  <li style="list-style-type:none;">list-style-type:none</li>
 </ul>
 
 <p>
  Lista numerowana:
 </p>
 <ol style="list-style-type:decimal;">
  <li>list-style-type:decimal</li>
  <li>list-style-type:decimal</li>
  <li style="list-style-type:lower-alpha;">list-style-type:lower-alpha</li>
  <li style="list-style-type:upper-alpha;">list-style-type:upper-alpha</li>
  <li style="list-style-type:lower-roman;">list-style-type:lower-roman</li>
  <li style="list-style-type:upper-roman;">list-style-type:upper-roman</li>
  <li style="list-style-type:none;">list-style-type:none</li>
 </ol>
</body>

Pozycja markera względem zawijanego tekstu list-style-position

Podstawowe wartości list-style-type:

 • outside - wyróżniki na zewnątrz listy (domyślnie);
 • inside - wyróżniki wewnątrz listy.

Selektorami mogą być znaczniki dotyczące list ul, ol oraz li - pojedyncze punkty listy.

Pozycja markera względem zawijanego tekstu - ćwiczenie 3_2_11_2

<body style="font-family:Arial,sans-serif;font-size:16px;line-height:30px;">
 <ul>
  <li>
   W tym punkcie mamy domyślny sposób sytuaowania markera 
   <i>list-style-position:outside</i> - znajduje się on na zewnątrz 
   bloku tekstu, tworzonego przez zawijane wiersze. Ten tekst 
   jest długi, popnieważ musimy pokazać zawijanie wierszy.
  </li>
  <li style="list-style-position:inside;">
   W tym punkcie mamy sposób sytuaowania markera 
   <i>list-style-position:inside</i> - znajduje się on wewnątrz bloku 
   tekstu, tworzonego przez zawijane wiersze. Ten tekst jest długi, 
   popnieważ musimy pokazać zawijanie wierszy.
  </li>
 </ul>  
</body>

Wyróżnik obrazkowy list-style-image

Selektorami mogą być znaczniki dotyczące list ul, ol oraz li - pojedyncze punkty listy.

Wyróżnik obrazkowy - ćwiczenie 3_2_11_3

<body style="font-family:Arial,sans-serif;font-size:16px;line-height:30px;">
 <ul style="list-style-image:url(punkt.png)">
  <li>
   Możemy również podać <i>list-style-type</i>, wtedy w przypadku 
   braku dostępu do obrazka będzie wzięty ten typ;
  </li>
  <li>
   To jest drugi punkt tej listy.
  </li>
 </ul>  
</body>