Przejdź na stronę publikacji Niezbędnika Nauczyciela

Tworzenie formularzy z CSS

Jeżeli zapomniałeś co to są formularze i z jakich elementów się składają, to najpierw uzupełnij potrzebną wiedzę w tym zakresie. Do tej pory tworzyliśmy formularze w oparciu o domyślny wygląd elementów. Podczas tych zajęć zastosujemy CSS do zmiany wyglądu formularzy. Wykonamy kilka przykładów.

Przykład formularza logowania - ćwiczenie 3_2_15_1

Style zdefiniujemy w arkuszu wewnętrznym , plik nazwijmy logowanie.html.

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <title>Logowanie</title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
   table
   {
    border-spacing:15px;
   }
   label 
   {
    color:#02639a;
    font-size:16px;
    width:75px;
    margin-left:10px; 
   }
   fieldset 
   {
    border:2px solid #02639a;
    background-color:#e5f0f7;
    padding:3px;
    width:250px; 
   }
   legend 
   {
    color:#02639a;
    background-color:#d1e8f7;
    border:5px solid #02639a;
    padding:3px;
    font-weight:bold;
    margin-left:-10px; 
   }
   input
   {
    width:100px;
    color:#02639a;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <form action="logowanie.html" method="post">
   <fieldset>
    <legend>LOGOWANIE</legend>
    <table>
     <tr>
      <td>
       <label for="login">Login:</label>
      </td>
      <td>
       <input type="text" name="login" id="login" />
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td>
       <label for="haslo">Hasło: </label>
      </td>
      <td>
       <input type="password" name="haslo" id="haslo" />
      </td>
     </tr>
     <tr>
      <td>
      </td>
      <td>
       <input type="submit" value="Zaloguj" />
      </td>
     </tr>
    </table>
   </fieldset>
  </form> 
 </body>
</html>
 • W arkuszu stylów występują właściwości już nam znane. Poszczególne pola formularza umieściliśmy w tabeli, aby uzyskać równe ich rozłożenie.
 • Obramowanie fieldset również już poznaliśmy, inne elementy formularzy również powinny być nam znane.
 • Etykieta pola label, została pokazana w ćwiczeniu 2_6_3_1, jednak teraz występuje w innym układzie: napis znajduje się w innej komórce tabeli jak pole opisywane przez etykietę. W takiej sytuacji należy polu nadać identyfikator np. id="login", natomiast w etykiecie label zastosować atrybut for, wskazujący odpowiednie pole np. for="login".
 • Tak sporządzony formularz oczywiście nie będzie działał, ponieważ musimy za pomocą PHP odebrać wpisany login i hasło oraz sprawdzić zgodność z wartościami zapisanymi na serwerze. Odpowiednie przykłady są pokazane w podstawach PHP:

Przykład formularza kontaktowego - ćwiczenie 3_2_15_2

Tak jak poprzednio, style zdefiniujemy w arkuszu wewnętrznym, plik nazwijmy kontakt.html.

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <title>Formularz kontaktowy</title>
  <meta charset="utf-8" />
  <style type="text/css">
   body 
   {
    font-family:Arial,sans-serif;
    font-size:14px;
    color:#02639a;
   }
   form.formularz 
   {
    width:260px;
    background-color:#e5f0f7;
    border:2px solid #02639a;
    border-radius:10px;
    padding:20px;
    margin-top:20px;
   }
    .formularz label 
    {
     display:block;
     margin-bottom:5px;
     text-transform:uppercase;
    }
    .formularz textarea, .formularz input#nazwisko , .formularz input#nazwisko, 
    .formularz input#email 
    {
     padding:5px;
     border-radius:3px;
     border:1px solid #02639a;
     margin-bottom:25px;
     width:245px;
     font-family:Arial,sans-serif;
     font-size:14px;
     color:#02639a;
    }
    .formularz input#submit 
    {
     width:255px; 
     font-family:Arial,sans-serif;
     color:#02639a;
     font-size:14px;
    }    
  </style>
 </head>
 <body>
  <div class="formularz">
   <form action="kontakt.html" method="post">
    <label>Imię i nazwisko</label>
    <input name="nazwisko" id="nazwisko">
    <label>E-mail</label>
    <input name="email" type="email" id="email">
    <label>Wiadomość</label>
    <textarea name="wiadomosc" placeholder="Napisz tu wiadomość"></textarea>
    <input type="submit" name="wyslij" id="submit" value="Wyślij">
   </form> 
  </div>
 </body>
</html>
 • Klasa formularz nadaje wygląd naszemu formularzowi.
 • Wszystkie elementy label, mają jednakowy wygląd. Elementy input są różnie formatowane, więc wymagają określenia w kodzie HTML id, aby można się było do nich odwołać w arkuszu stylów.
 • border-radius:10px; oznacza zaokrąglenie rogów promieniem 10px.
 • text-transform - właściwość przyjmująca wartości:
  • capitalize - pierwsza litera każdego słowa jest zmieniana na wielką, inne zostają bez zmian;
  • uppercase - wszystkie litery są przekształcane na wielkie;
  • lowercase - wszystkie litery są przekształcane na małe;
  • none (domyślnie) - żadne zmiany wielkości liter nie są dokonywane.
 • placeholder - atrybut znacznika input. Służy do określenia tekstu wyświetlanego przez element, kiedy nie została wprowadzona do niego żadna wartość.

Wykonaj formularz według własnego pomysłu - ćwiczenie 3_2_15_3