Przejdź na stronę publikacji Niezbędnika Nauczyciela

Właściwości obramowania border

Obramowanie elementu posiada następujące właściwości:

 1. styl - border-style. Taki zapis ustali styl obramowania całego elementu, możemy jednak sprezyzować o którą krawędź nam chodzi: lewą - border-left-style, górną - border-top-style, prawą - border-right-style lub dolną - border-bottom-style. Styl może mieć następujacą postać:
  • none - brak obramowania
  • hidden - ukryte
  • dashed - linia kreskowa
  • dotted - linia kropkowa
  • solid - linia ciągła
  • double - linia ciągła podwójna
  • groove - "rowek"
  • ridge - "grzbiet"
  • inset - "ramka"
  • outset - "przycisk"
 2. Grubość linii obramowania - border-width, przy czym podobnie jak w stylach, możemy sprecyzować konkretną krawędź.
 3. Kolor linii obramowania - border-color, przy również możemy nadać kolor jednaj krawędzi.

Zastosowanie różnych stylów obramowania do utworzenia przycisku - ćwiczenie 3_2_7_1

W ćwiczeniu chcemy uzyskać efekt wciskania. Podobne ćwiczenie już wykonywaliśmy, teraz znając właściwość border, podejdziemy do problemu bardziej profesjonalnie. Należy utworzyć dwa pliki.

plik cwicz_3_2_7_1.html:

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <div class="przycisk">
   <a href="http://www.glowacki.p9.pl" class="a1">Strona naszej szkoły</a>
  </div>  
 </body>
</html>

Jak widać na potrzeby ćwiczenia znacznie uprościliśmy sekcję head, jednak podczas tworzenia "prawdziwej" strony takich uproszczeń dokonywać nie wolno.

plik style.css:

.przycisk
{
 display:block;
 height:30px; 
 width:300px;
 background-color:#f2f7fb; 
 line-height:30px; 
 text-align:center;
 font-family:Arial; 
 color:black;
 font-size:17px; 
 font-weight:bold; 
 border:4px outset #02639a; 
 border-radius:10px;
 letter-spacing:4px;
}

.przycisk:active
{
 border-style:inset; 
 border-width:2px; 
}   

a.a1
{
 text-decoration:none;
 display:block;
 cursor:default;
}
 • Zwróć uwagę, ze można jednocześnie określić wszystkie właściwości obramowania, tak właśnie postąpiliśmy pisząc border:4px outset #02639a; w definicji klasy przycisk.
 • W celu zaokrąglenia obramowania określiliśmy border-radius:10px;, gdzie 10px jest promieniem, który można podać w różnych jednostkach długości.
 • Pseudoklasa active obejmuje cechy i wartości przypisane obiektom podczas wciśnięcia nad obiektem lewego przycisku myszki, aż do jego zwolnienia. Aby uzyskać efekt wciskania zmieniliśmy dwie właściwości obramowania: border-style:inset; oraz border-width:2px;.
 • Cechy:
  • line-height - wyskokość linii tekstu,
  • text-align - wyrównanie tekstu,
  • font-family - zastosowana czcionka,
  • color - kolor czcionki,
  • font-size - rozmiar czcionki,
  • font-weight - waga czcionki,
  • letter-spacing - odstęp miedzy znakami,
  • cursor - kursor myszki.

Zastosowanie stylów, grubości i kolorów obramowania akapitów - ćwiczenie 3_2_7_2

Utworzymy jeden plik cwicz_3_2_7_2.html. Obramowania akapitów zdefiniujemy w stylach lokalnych.

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <p style="border:solid 8px red;">
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 
   Proin nibh augue, suscipit a, celerisque sed, lacinia in, mi. 
   Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. 
   Phasellus pharetra nulla ac diam.  
  </p>
  <p style="border:solid 8px red; border-top-color:green;
    border-right:dotted 8px blue;border-bottom:dashed 8px black";>
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 
   Proin nibh augue, suscipit a, celerisque sed, lacinia in, mi. 
   Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. 
   Phasellus pharetra nulla ac diam.  
  </p>
  <p style="border-style:solid;border-width:8px;border-left-color:red;
   border-top-color:green;border-right-color:blue;border-bottom-color:black;">
   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 
   Proin nibh augue, suscipit a, celerisque sed, lacinia in, mi. 
   Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. 
   Phasellus pharetra nulla ac diam.  
  </p>
 </body>
</html>

Jak wykonać strzałę wykorzystując obramowanie - ćwiczenie 3_2_7_3

Utworzymy dwa pliki cwicz_3_2_7_3.html oraz style.css. Zwróć uwagę, że "zabawa" z border może dać ciekawe efekty - można na przykład zrobić strzałkę.

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <div class="strzalka_bg">
   <div class="strzalka1">
   </div>
   <div class="strzalka2">
   </div>
   <div class="strzalka3"> 
   </div>
   <div class="strzalka4"> 
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

.strzalka_bg
{
 position:relative;
 display:inline-block;
 height:40px; 
 width:110px;
 padding:0px;
 margin-left:30px;
}

 .strzalka_bg .strzalka1, .strzalka_bg .strzalka2, 
 .strzalka_bg .strzalka3, .strzalka_bg .strzalka4
 {
  display:block;
  position:absolute;
  height:0; 
  width:50px;
  border:20px solid transparent; 
 }

 .strzalka_bg .strzalka1, .strzalka_bg .strzalka3
 {
  border-top-color:#b50e42;
 }

 .strzalka_bg .strzalka2, .strzalka_bg .strzalka4
 {
  border-bottom-color:#b50e42;
 }

 .strzalka_bg .strzalka3
 {
  left:20px;
  top:20px;
 }

 .strzalka_bg .strzalka4
 {
  left:20px;
  top:-20px;
 }