Przejdź na stronę publikacji Niezbędnika Nauczyciela

Płynny szablon liquid layout

Zadanie jest następujące: należy zbudować taki układ elementów, aby strona dostosowywała się do rozmiarów okna przeglądarki. Mówiąc o oknie przeglądarki, mamy na myśli tak zwany viewport - obszar przeglądarki przeznaczony na rendering strony WWW. Bez względu na stosowany monitor oraz rozdzielczość strona ma wypełnić okno przeglądarki. Z zajmowaniem całego obszaru monitora należy jednak być ostrożnym, ponieważ dzisiaj mamy kolosalne różnice w ich wielkości - od smartfonów, do wielkich monitorów panoramicznych. W wysokością strony nie ma problemów, ponieważ zazwyczaj jest ona większa od wysokości okna (w pokazanym przykładzie wysokość dostosowuje się do wysokokości okna), natomiast zakres szerokości możemy ograniczyć określając właściwości width-min, oraz width-max, czyli minimalną i maksymalną dopuszczalną szerokość strony).

Utworzyć płynny szablon strony - ćwiczenie 4_1_0_1

Style zdefiniujemy w arkuszu wewnętrznym style.css, plik nazwijmy plynny_szablon.html.

Plik style.css

body
{
 margin:0;
 padding:0;
}

p
{
 padding:10px;
 margin-top:0;
 text-align:justify;
}

div.pojemnik
{
 margin:auto;
 background-color:silver;
 width:100%;
 height:100vh;
 font-family:Arial,sans-serif;
 font-size:10px;
 color:white;
 min-width:400px;
 max-width:1200px;
}

 div.pojemnik > div.naglowek, div.pojemnik > div.stopka
 {
  width:100%;
  height:40px;
  line-height:40px;
  background-color:maroon;
  text-align:center;
  font-size:1.6em;
 }
 
 div.pojemnik > div.stopka
 {
  clear:both;
 }

 div.pojemnik > div.lewy
 {
  width:30%;
  height:calc(100vh - 80px);
  float:left;
  background-color:gold;
  color:black;
  font-size:1.2em;
  overflow:hidden;
 }

 div.pojemnik > div.srodkowy
 {
  width:50%;
  height:calc(100vh - 80px);
  float:left;
  background-color:gray;
  font-size:1.7em;
  overflow:hidden;
 }
 
 div.pojemnik > div.prawy
 {
  width:20%;
  height:calc(100vh - 80px);
  float:left;
  background-color:green;
  font-size:1.2em;
  overflow:hidden;
 }

Plik plynny_szablon.html.

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <title>Płynny szablon liquid layout</title>
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
 </head>
 <body>
  <div class="pojemnik">
   <div class="naglowek">
    Nagłówek
   </div>
   <div class="lewy">
    <p>
     Lorem ipsum... 
    </p>
    <p>
     Nam congue...
  </div>
   <div class="srodkowy">
    <p>
     Lorem ipsum... 
    </p>
   </div>
   <div class="prawy">
    <p>
     Lorem ipsum... 
    </p>
   </div>
   <div class="stopka">
    Stopka
   </div>
  </div>
 </body>
</html>

Na podstawie pokazanej wyżej ramki z naszą stroną nie można sprawdzić właściwości strony. Należy otworzyć plynny_szablon.html i za pomocą myszki zmieniać rozmiary okna przeglądarki.

 • Elementy naszej strony umieściliśmy w pojemniku, dostostosowującym się do okna przeglądarki. Sprawdź to, zmieniając rozmiar okna przeglądarki - rozmiary elementów, będą się płynnie dostosywawać do rozmiarów okna przeglądarki.
 • Ustalamy maksymalną dopuszczalną szerokość max-width:1200px; oraz szerokość minimalną min-width:400px; pojemnika. Inaczej mówiąc strona dopasuje się do szerokości przeglądarki, jeżeli jednak okno będzie szersze jak 1200px, to szerokość pojemnika pozostanie 1200px. Podobnie z szerokością minimalną - zmniejszaj szerość okna, zmiana szerokości pojemnika wystąpi do momentu, kiedy szerokość okna przeglądarki wyniesie 400px.
 • Aby dopasować wysokość pojemnika do okna przeglądarki określiliśmy height:100vh;. Zastosowaliśmy vh - viewport height - 1vh jest równy 1% wartości wysokości przestrzeni w jakiej została wyświetlona nasza strona (podobnie mamy jednsotkę szerokości vw - viewport width).
 • Elementy lewy, srodkowy oraz prawy, są dziećmi elementu pojemnik. Ich szerokości zostały określone procentowo - podczas zmiany szerokości pojemnika (rodzica) zostają zachowane proporcje ich szerokości, ich szerokości stanowią bowiem określony procent szerokości rodzica.
 • Fakt zależności rodzic > dziecko, wykorzystujemy także określając rozmiar czcionki w jednostkach em. Wartość 1em jest równa wartości czcionki tekstu jaką posiada rodzic danego elementu HTML. Jeżeli dla rodzica pojemnik rozmiar czcionki font-size:10px;, to dla dziecka lewy rozmiar czcionki określony jako font-size:1.2em; wynosi 12px, ponieważ 10 x 1.2 = 12.
 • Szerokość naglowka oraz stopki wynosi 100% szerokości rodzica.
 • Wysokość elementów lewy, srodkowy oraz prawy jest wysokością okna pomniejszoną o sumę wysokości elementów naglowek i stopka, która wynosi 80px. Podczas określenia tych wysokości musimy więc wykonać działanie arytmetyczne, które jest możliwe dzięki wprowadzeniu w CSS3 możliwości stosowania funkcji. W naszym przykładzie stosujemy funkcję calc(), w której jako argument występuje określone działanie arytmetyczne - u nas height:calc(100vh - 80px);. Znak działania musi być oddzielony znakami spacji.
 • Elementy lewy, srodkowy oraz prawy, są elementami pływającymi, dlatego dla kolejnego elementu stopka określamy clear:both;.
 • Przepełnienie overflow:hidden; zabobiega ewentualnemu pokazywaniu tekstu poza obszarem elementów.