Przejdź na stronę publikacji Niezbędnika Nauczyciela

Słownik pojęć

Akapit - fragment tekstu wydzielony z całości ze względu na treść stanowiącą logiczną całość. Obowiązuje zasada - nowa myśl, nowy akapit. Akapit może się składać z jednego lub wielu zdań. W edytorach tekstu można formatować wcięcia i odstępy. Pojęcie akapitu, jest często mylone z wcięciem pierwszego wiersza akapitu.

Aplet - zwykle niewielki program (ang. applet – zdrobnienie od aplikacja) napisany w taki sposób, by mógł zostać osadzony na stronie WWW i wykonany przez przeglądarkę internetową w komputerze, na którym jest ona uruchomiona. Aplet najczęściej stanowi kod JavaScript.

Czcionka monotypiczna - używana jest przez programistów do pisania kodu komputerowego. Charakteryzuje ją stała szerokość znaków. Przykłady czcionki monotypicznej: Courier, Courier New.

Hiperłącze - zobacz link

Odnośnik - zobacz link

Odsyłacz - zobacz link

Pozycjonowanie wykonują roboty sieciowe, które decydują, na którek pozycji dana strona zostanie usatwiona na liście stron pokazywanej przez wyszukiwarkę. Roboty analizują m.in,.
 • nagłówek strony w tym tytuł, słowa kluczowe i opis strony
 • logiczny układ witryny i poszczególnych stron
 • słowa kluczowe eksponowane w nagłówkach <h> czy <strong>
 • ustalają tzw. wskaźnik Link Popularity, czyli ilości i jakości stron polecających dany materiał w sieci, wychodząc z założenia, że materiały wartościowsze są częściej wspominane na innych stronach, więc prowadzi do nich więcej odwołań z innych stron.
Mówiąc krótko, musimy zadbać o aby nasza strona była poprawna semantycznie oraz aby wielu użytkowników sieci umieściło na swoich stronach linki do naszej strony.
Robot sieciowy (nazwy zamienne: robot internetowy, robot indeksujący, bot indeksujący, pająk, spider, pełzacz, web crawler, web wanderer) – jest programem zbierającym informacje o strukturze i stronach umieszczanych w indeksie wyszukiwarek i służą m.in. do:
 • dodawania do list wyszukiwarek
 • sprawdzania kodu strony
 • zbierania informacji o stronie
 • monitorowania "co nowego"
 • tworzenia mirrorów stron
W przypadku robota Google tzn. Googlebota mówi się o robotach wykonujących "Google's fresh crawl" i "Google's deep crawl" lub "Google's main crawl". "Fresh crawl" jest wykonywany często, nawet kilka razy dziennie - robot najprawdopodobniej sprawdza co się zmieniło na stronie, "deep crawl" głębokie indeksowanie najprawdopodobniej polega na pobieraniu większej ilości danych z witryny i odbywa się kilka razy w miesiącu.
Ruch generowany przez roboty jest jednym z podstawowych wskaźników mówiących o pozycjonowaniu strony.

Serwis internetowy, witryna internetowa (ang. website) - grupa powiązanych ze sobą poprzez hiperłącza stron internetowych. Serwisy internetowe, poza treścią statyczną, mają często sekcję wiadomości oraz możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. W serwisie mogą występować obiekty interaktywne np. formularze, przyciski czy aplikacje. Serwisy mogą być tematyczne, a więc poświęcone jednemu zagadnieniu, lub ogólne – zajmujące się kilkoma tematami.

Strona internetowa, strona WWW (ang. web page) – dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW. Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej. Strony mogą tworzyć serwis internetowy.

Upload (wysyłanie danych) – proces przeciwny do pobierania danych, polegający na wysyłaniu plików lub innych danych do serwera lub komputera należącego do innego użytkownika.

URL (ang. Uniform Resource Locator) – oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. Najczęściej kojarzony jest z adresem strony WWW.

Walidator (ang. validator) - skrypty lub aplikacje, umożliwiające sprawdzenie poprawności strony internetowej na różne sposoby. Istnieje wiele typów validatorów. Te najczęściej występujące sprawdzają poprawność kodu HTML na danej witrynie internetowej. Organizacja W3C (opracowuje standardy internetowe) udostępnia walidator kodu HTML oraz walidator CSS
Należy tutaj zwrócić uwagę na wtyczkę do przeglądarki Firefox o nazwie "Firebug". Umożliwia ona precyzyjne namierzenie wszystkich błędów w kodzie strony. Działa bardziej szczegółowo od validatorów on-line udostępnianych przez W3C jeżeli chodzi o wykrycie błędów, lecz nie wykrywa wszystkich sprzeczności ze standardami, dlatego dodatkowo powinno się użyć validatora W3C. Nie mniej, bardzo pomaga i przyspiesza pracę, gdyż walidacja odbywa się na miejscu a nie "on-line". Skanuje zarówno kod HTML jak i CSS, JavaScript i obiekty DOM

Webmaster – szeroki termin, do niedawna oznaczający jedną osobę zajmującą się projektowaniem, kodowaniem, szatą graficzną oraz aktualizacją witryny internetowej. Witrynę WWW webmaster wykonuje na zamówienie osoby (firmy), która chce zaistnieć w sieci internetowej. Może to być jednorazowe zlecenie i wtedy praca kończy się z chwilą zaakceptowania projektu przez zamawiającego oraz umieszczenia witryny na wskazanym serwerze. Usługa może mieć też charakter ciągły – wtedy webmaster aktualizuje i rozbudowuje stronę zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem zleceniodawcy. Webmaster może także tworzyć witryny na własne życzenie i według własnego projektu. Profesjonalnie przygotowana strona powinna być przygotowana w zgodzie ze standardami określonymi przez W3C. Odkąd do budowy atrakcyjnie wyglądającej strony nie wystarcza już sama znajomość odrobiny grafiki oraz HTML, coraz częściej przygotowywaniem witryn internetowych zajmują się osobne firmy zatrudniające kilka osób, z których każda specjalizuje się i odpowiada za część elementów witryny.

Witryna internetowa zobacz serwis internetowy

W3C (ang. World Wide Web Consortium) – organizacja zajmujaca się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. Zajrzyj na oficjalną stronę W3C.

Zasady nazewnictwa w programowaniu:

 • stosuj litery alfabetu łacińskiego - bez poskich "ogonków",
 • sprawdź czy w danym języku wielkość liter ma znaczenie
 • jedyne dozwolone znaki to litery, cyfry oraz podkreślnik "_", który stosuj zamiast spacji, która jest niedozwolona,
 • pierwszym znakiem musi być litera