Przejdź na stronę publikacji Niezbędnika Nauczyciela

Jak zrobić animowanego gifa za pomocą GIMPa

Krok po kroku pokażę jak wykonać bardzo prostego animowanego gifa. "Akcja" będzie polegała na powiększaniu liczby czerwonych kół. Jak wiemy GIMP udostępnia technikę warstw. Tworzenie animacji sprowadza się do tworzenia kolejnych klatek - kolejnych warstw i na koniec zapisaniu jako gif animowany. Podczas zapisywania w innych formatach, obrazek jest "spłaszczany" - wszystkie warstwy nakładane są jedna na drugą i w efekcie wyświetlana jest jedna warstwa, natomiast w przypadku gifa animowanego warstwy wyświetlane są kolejno jedna po drugiej.

Krok 1 - utworzenie nowego obrazu, przyjąłem rozmiar 800x400 pikseli

Tworzenie animacji w GIMPie - krok 1

Krok 2 - narysowanie czerwonego kółka oraz jego skopiowanie (Ctrl+C)

Tworzenie animacji w GIMPie - krok 2

Krok 3 - utworzenie nowej warstwy

Tworzenie animacji w GIMPie - krok 3

Krok 4 - wklejenie kółka na nowej warstwie(Ctrl+V)

Tworzenie animacji w GIMPie - krok 4

Krok 5 - powtarzanie kroków 3 i 4 aż do chwili gdy kółko "powróci" do położenia początkowego

Tworzenie animacji w GIMPie - krok 5

Krok 6 - zapisywanie animacji poleceniem Zapisz jako

Tworzenie animacji w GIMPie - krok 6

Krok 7 - nadanie nazwy plikowi, rozszerzenia .gif oraz wybór katalogu

Tworzenie animacji w GIMPie - krok 7

Krok 8 i ostatni - wskazanie, aby plik zapisany został w postaci animacji

Tworzenie animacji w GIMPie - krok 8

Poniżej pokazane jest nasze "dzieło"

Prosta animacja utworzona w GIMPie